Välkommen till Procensor

Procensor är ett konsultföretag som utvecklar och underhåller hållbara IT-lösningar för informationshantering i företag. Vi hjälper våra kunder med konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva system som bidrar till bättre samverkan inom företaget, med kunder och leverantörer. Vi finns i Nacka utanför Stockholm.

System- och applikationsutveckling

Vi erbjuder projektrelaterade tjänster för utveckling och underhåll av webbplatser och webbapplikationer. Det omfattar allt från att välja rätt teknisk lösning, programdesign, programmering, utseende, implementering och support. Vår vision är att leverera "System som fungerar".