Om företaget

Om Procensor

Procensor är ett konsultföretag som utvecklar och underhåller hållbara IT-lösningar för informationshantering i företag. Vi hjälper våra kunder med konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva system som bidrar till bättre samverkan inom företaget, med kunder och leverantörer.

Med lång erfarenhet och certifierad specialistkompetens hjälper vi våra kunder över tiden att utveckla nya, anpassa och underhålla befintliga system. Det är enkelt, tryggt och ekonomiskt att vara kund hos oss. Vi jobbar långsiktigt och är duktiga på att hitta smarta kostnadseffektiva lösningar som bidrar till affärsnytta. Vi är ett flexibelt företag med hög tillgänglighet och vår roll som leverantör eller partner varierar efter uppdragets storlek samt kundens önskemål och behov.

Affärsidé

Vår affärsidé är att leverera kvalificerade tjänster för utveckling och underhåll av IT-system för informationshantering.

Vision

Vår vision är att leverera "system som fungerar" för kundens verksamhet över tiden.

Målsättning

Vår målsättning är att genom ett långsiktigt samarbete hjälpa våra kunder med system och lösningar för en effektivare verksamhet.

Historik

Procensor AB grundades 2005 och har säte i Nacka, utanför Stockholm.