Våra tjänster

Nyutveckling

Vi erbjuder projektrelaterade tjänster för utveckling och underhåll av webbplatser och webbapplikationer för interna och externa tillämpningar som används från både dator och handenheter med pekskärm.

En applikation är ett dataprogram som fyller ett direkt syfte för användaren eller företaget. Applikationer bildar system för olika typer av tillämpningar. Arbetet med att kartlägga behov, välja rätt teknik, programdesign, programmering, utseende och implementering kallar vi för applikationsutveckling vilket är vår kärnverksamhet. Vi har lång erfarenhet och certifierad specialistkompetens, tillämpar tekniska standarder och designmönster. Våra system är effektiva, stabila och håller länge - det ger oss nöjda kunder.

Arbetsmetodik

Vi föredrar att jobba enligt "prototyping-modellen" där kravinsamling, utveckling och test kan pågå parallellt. Systemets funktioner och viktiga krav beskrivs i en målbild med kostnadsuppskattning och tidsplan. Vi kan tidigt i utvecklingsprocessen visa en prototyp vilket ger beställaren möjlighet att påverka. Tack vare denna metod får vi ett bättre slutresultat och kommer exaktare på målet. Det är dessutom enklare att vara beställare.

Återanvändbarhet

Vi strävar alltid efter att standisera, att skapa miljöer som är enkla att underhålla och att använda beprövade gränssnitt. Funktioner i ett system kan då återanvändas i ett annat sammanhang - det skapar snabbhet, stabilitet och lång hållbarhet.

Skräddarsydda system

Kundens behov står i centrum. För att uppnå maximal affärsnytta anpassar vi systemen så det passar för ändamålet samt anpassar systemen över tiden för att tillmötesgå nya behov.

Underhåll, vidareutveckling och support

Vi ser till att befintliga system fungerar och tar långsiktigt ansvar för arkitektur och funktioner. System kan över tiden behöva underhåll i form av funktionsuppdateringar, arkivering, optimering eller justeringar i programmet. Vi jobbar långsiktigt och kommer gärna med olika lösningsförslag.

Tillgänglighet och snabbhet

Vi är tillgängliga och agerar snabbt om ett problem eller behov uppstår. Frågor eller problemställning från systemägare eller slutanvändare löser vi per telefon, e-post eller via uppkoppling till kundens miljö. Vi kan även finnas tillgängliga på plats.