Välkommen till Procensor

Procensor är ett konsultföretag som utvecklar och underhåller hållbara IT-lösningar för informationshantering i företag. Vi hjälper våra kunder med konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva system som bidrar till bättre samverkan inom företaget, med kunder och leverantörer. Vi finns i Nacka utanför Stockholm.